IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

Ansök till Iqraskolan

Se till att ditt barn får bästa möjliga utbildning med en ansökan till Iqraskolan. Antagning sker löpande. Barn med syskon som går på Iqraskolan har förtur.

IQRA-skolan-vasteras-internationell

Vår skola har fokus på lärande

På Iqraskolan fokuserar vi på kvalitet och på en undervisning som ger rätt förutsättningar för bästa möjliga lärandemiljö.Vi har fokus på studieresultaten och rustar barnen för framtiden.

Alla elever får tillgång till läsplattor som verktyg till undervisningen, och i varje klassrum finns det smartboard.

Vi erbjuder extra stöd i matematik och svenska. Läxhjälp erbjuds efter skoltid för att ge elever bästa möjliga förutsättning för att klara studierna.

Förskolan IQRA Väst - ett av alla kreativa rum

Skolskjuts till och från skolan

På Iqraskolan har vi egna bussar och chaufförer. Det gör att vi enkelt kommer ut på utflykter och studiebesök.

I den mån det är möjligt erbjuder vi transport till och från Iqraskolan under skoldagarna. 

”Det bästa med Iqraskolan är gemenskapen och lärarnas bemötande. Det här är en skola som tar studier på allvar och sätter oss elever i fokus. Vi arbetar mycket digitalt och det underlättar verkligen att ha många digitala böcker på datorn.”

Elev på Iqraskolan

iqras verksamhetsplan

Vår undervisning är baserad på beprövad och vetenskaplig internationell forskning. Forskarna John Hattie och Dylan Williams menar på att de effektivaste läreffekterna uppnås genom formativ bedömning, förtroende för läraren, goda relationer mellan lärare och elev, regelbunden återkoppling och kamratbedömning då eleverna kommunicerar lärandet med varandra. 

Vi följer ständigt upp kunskapsresultatet hos varje enskild elev

Tack vare ett nära och tätt samarbete med föräldrarna har vi bra relationer och hittar målen efter varje elevs förmåga.

Vi har:

  • Tydliga kunskapskrav
  • Engagerade lärare
  • Regelbunden dokumenterad uppföljning
  • Bildstöd
  • Språkutveckling
  • Hög personaltäthet
  • Få elever i klasserna
  • Moderna läromedel
  • Struktur och ordning
  • Bra elevhälsa med snabba åtgärder

Terminstider

Iqraskolans läsår börjar i augusti och slutar i juni. Därutöver har vi lov- och studiedagar då eleverna är lediga.

Hösttermin 2022

Vårtermin 2022

Skolstart
2022-08-16

Lovdag
2022-09-12

Läslov
Vecka 44

 

Lovdag
2022-11-30

Avslutning
2022-12-22

SKOLSTART
2022-01-10

LOVDAG
2022-01-07
(Fritidshemmet är öppet för de som behöver)

SPORTLOV
VECKA 9

Påsklov
Vecka 15

Lovdag
2022-05-16

Lovdag
2022-05-17

Avslutning
2022-06-10

Terminstider

Iqraskolans läsår börjar i augusti och slutar i juni. Därutöver har vi lov- och studiedagar då eleverna är lediga.

Höstterminen 2022

Skolstart
2022-08-16

Lovdag
2022-09-12

Höstlov
Vecka 44

Lovdag
2022-11-30

Avslutning
2022-12-22

Vårterminen 2022

SKOLSTART
2022-01-10

LOVDAG
2022-01-07
(Fritidshemmet är öppet för de som behöver)

SPORTLOV
VECKA 9

PÃ…SKLOV
Vecka 15

LOVDAG
2022-05-16

LOVDAG
2022-05-17

AVSLUTNING
2022-06-10

”Iqraskolan är en svensk grundskola som följer den svenska läroplanen, den svenska skollagen och den svenska förordningen. Här samlas unga från jordens alla hörn, alla med sin egen historia och bakgrund, för att nå sin bästa kunskapspotential.”

Eva Kullgren

Rektor 

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om Iqraskolan och våra förskolor? Eller är du intresserad av att praktisera eller jobba hos oss? Använd gärna vårt kontaktformulär och skicka dina frågor till oss.

13 + 14 =

8 + 5 =

corona

Extra åtgärder gällande pågående pandemi av Covid-19 för IQRAskolan

Alla elever med symtom ska vara hemma och är välkomna tillbaks efter två symptomfria dygn.

Alla som bor ihop med någon som har konstaterad Covid-19 måste stanna hemma. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna vilket innebär att har ni smitta i familjen ska alla stanna hemma. Ni får inte lämna era barn på skolan.

Sjuka syskon eller vårdnadshavare med symptom får absolut inte komma in på skolan.

Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, efter att det har gått sju dagar efter insjuknandet, kan eleven komma tillbaks till skola såvida det i övrigt är piggt och orkar med ordinarie verksamhet.

Uppstår symptom medan eleven är på skolan kommer eleven att skickas hem efter kontakt med vårdnadshavare.