Fotbollsprofil

På Iqraskolan vill vi stimulera och motivera våra elevers idrottsintressen. Ett rikt liv med god hälsa grundläggs med rörelse, god kondition och frisk luft.

Att röra på sig ger energi och stärker förmågan att koncentrera sig i skolan. Idag finns mycket forskning som visar starka samband mellan idrottande elever och goda studieresultat.

I höst kan vi erbjuda våra elever möjligheten att välja fotbollsprofil tack vare ett framgångsrikt samarbete med IK Franke. Träningen sköts av IK Franke där det finns erfarna utbildade ledare som har hand träningspassen. Vi kommer att utnyttja de träningsanläggningar som ligger i närområdet; Råby IP samt inomhushall som finns i nära anslutning till skolan.

073-451 64 84073-451 64 84info@iqraskolan.se

 

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om Iqraskolan och våra förskolor? Eller är du intresserad av att praktisera eller jobba hos oss? Använd gärna vårt kontaktformulär och skicka dina frågor till oss.

2 + 11 =

10 + 7 =