IQRASKOLAN

Våra elever utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi använder evidensbaserad forskning för att nå bästa möjliga resultat. 

Ställ dig i kö

Se till att ditt barn får bästa möjliga utbildning genom att ställa dig i kö till Iqraskolan. Antagning sker löpande. Barn med syskon som går på Iqraskolan har förtur.

Förskolan IQRA Väst - ett av alla kreativa rum

Vår skola har fokus på lärande

På Iqraskolan fokuserar vi på kvalitet och på en undervisning som ger rätt förutsättningar för bästa möjliga lärandemiljö.Vi har fokus på studieresultaten och rustar barnen för framtiden.

Alla elever får tillgång till läsplattor som verktyg till undervisningen, och i varje klassrum finns det smartboard.

Vi erbjuder extra stöd i matematik och svenska. Läxhjälp erbjuds efter skoltid för att ge elever bästa möjliga förutsättning för att klara studierna.

Skolskjuts till och från skolan

Iqraskolan erbjuder i den mån det är möjligt transport till och från skolan. en bussvärd svarar för trygghet och säkerhet.

iqras verksamhetsplan

Vår undervisning är baserad på beprövad och vetenskaplig internationell forskning. Forskarna John Hattie och Dylan Williams menar på att de effektivaste läreffekterna uppnås genom formativ bedömning, förtroende för läraren, goda relationer mellan lärare och elev, regelbunden återkoppling och kamratbedömning då eleverna kommunicerar lärandet med varandra. 

Vi följer ständigt upp kunskapsresultatet hos varje enskild elev

Tack vare ett nära och tätt samarbete med föräldrarna har vi bra relationer och hittar målen efter varje elevs förmåga.

Vi har:

  • Tydliga kunskapskrav
  • Engagerade lärare
  • Regelbunden dokumenterad uppföljning
  • Bildstöd
  • Språkutveckling
  • Hög personaltäthet
  • Få elever i klasserna
  • Moderna läromedel
  • Struktur och ordning
  • Bra elevhälsa med snabba åtgärder

Terminstider

Iqraskolans läsår börjar i augusti och slutar i juni. Därutöver har vi lov- och studiedagar då eleverna är lediga.

Skolstart Vt-21
2021-00-00

Lovdag
2021-00-00

Avslutning vt-21
2021-06-XX

Lovdag
2021-00-00

Skolstart ht-21
2021-08-18

Lovdag
2021-00-00

Skolstart ht-20
2021-00-00

Lovdag
2021-00-00

Nyhet om Förskolan Galaxen

Nyhet om Förskolan Galaxen

Ingress lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nyhet nummer 3

Nyhet nummer 3

Ingress lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nyhet nummer med lång rubrik 1

Nyhet nummer med lång rubrik 1

Ingress lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

”Iqraskolan är en svensk grundskola som följer den svenska läroplanen, den svenska skollagen och den svenska förordningen. Här samlas unga från jordens alla hörn, alla med sin egen historia och bakgrund, för att nå sin bästa kunskapspotential.”

Eva Kullgren

Rektor 

IQRA I SIFFROR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

%

LOREM IPSUM

smartboards

antal elever

antal lärare

Sagt om IQRA

Citat lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

corona

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.